ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/01/2020 (InLife ΑΕΓΑ)

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκαν δύο ακόμη  αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες κρίνουν ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές.

Απόφαση του Αρείου Πάγου 1

Απόφαση του Αρείου Πάγου 2