ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΑΖ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής της International Life AEAZ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που καλύπτονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, διαβιβάστηκαν σε αυτό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εποπτική Αρχή, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και η Εκκαθάριση συνεργάστηκαν στενά, ούτως ώστε να τεθούν σε ισχύ οι σχετικοί μηχανισμοί για την ταχύτερη δυνατή  ικανοποίηση των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι απαιτήσεων που καλύπτονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3867/2010, μπορούν εφεξής να  επισκέπτονται την  ιστοσελίδα www.pligf.gr, όπου μέσω ειδικού μηχανισμού αναζήτησης ενημερώνονται για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν την αποζημίωση.

Αθήνα,  19.7.2019

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ