ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 29/01/2018

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε η επισυναπτόμενη  απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη. 

Ομοίως έχουν εκδοθεί αρκετές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε υποθέσεις αυτοκινητιστικών διαφορών. 

Η ασφαλιστική εκκαθάριση υπενθυμίζει ότι η υποβολή αναγγελιών εκ μέρους όλων των δικαιούχων είναι απαραίτητη. 

ΑΠ 1942/2017

ΜΠΡΑΘ 2466/2017