ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ InLife ΑΕΓΑ 11/03/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000314501000, Α.Φ.M 094130304 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016 και ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Σωτήριος Βασιλόπουλος (ΕΠΑΘ 231/2/15.5.2017 – ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017).
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:
Α)    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις, DVD player, κάμερα, κινητά τηλέφωνα, laptop κ.α.
Β)     ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: τροχήλατες πολυθρόνες, γραφεία, δίφυλλα ντουλάπια μελαμίνης και μεταλλικά, καθίσματα επισκεπτών κ.α.
Γ)     ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: επιτραπέζιοι υπολογιστές, εξωτερικοί δίσκοι, εκτυπωτές, κεντρικές μονάδες,  οθόνες H/Y, scanner κ.α.
Δ)     ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ενδεικτικά: χρηματοκιβώτια, καλόγεροι, αυτόματο σύστημα εισόδου με τζάμι, διαχωριστικά χώρου, πίνακες, νεροχύτης, κασετόφωνο κ.α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα από τις 14:30 έως τις 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού,  καθώς και αναλυτική περιγραφή των ως άνω προς εκποίηση κινητών από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 211411969, 2114111086 και στο email: info@inlife.gr.

Αθήνα, 11/03/2022
Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού

Παράρτημα I-Έντυπο Δεσμευτικής Προσφοράς

Παράρτημα II-Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης

Παράρτημα III-Κινητός εξοπλισμός