ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3/2020

Η Εκκαθάριση των εταιρειών International Life ΑΕΑΖ & International Life ΑΕΓΑ, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας και θέτοντας πρωτίστως ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ασφαλισμένων, του κοινού, των υπαλλήλων και των συνεργατών της, ανακοινώνει ότι εφεξής και μέχρι νεωτέρας, οι υπάλληλοι και συνεργάτες της, θα παρέχουν την εργασία και υπηρεσίες τους, εξ’ αποστάσεως με τηλεργασία.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε επείγον ζήτημα, άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με την Εκκαθάριση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@inlife.gr. Ανάλογα με το είδος της αιτούμενης πληροφορίας ή αιτήματος, η Εκκαθάριση θα καταβάλλει προσπάθεια ικανοποίησής του στο μέτρο του εφικτού. Παρακαλείσθε με το μήνυμά σας, να γνωστοποιείτε και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και μην ξεχνάτε…#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.

Αθήνα, 16.3.2020
Ο ασφαλιστικός Εκκαθαριστής