ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 7/9/2017

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 60 (6ος όροφος).

Προσεχώς θα ακολουθήσει ανακοίνωση – πρόσκληση όλων των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση για την υποβολή αναγγελιών. Η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών www.inlife.com.gr και στον τύπο. Η προθεσμία για την υποβολή της αναγγελίας θα είναι 4 μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό: 2130159744, 2111820525.

Γραφείο δικαστικού (μόνον για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις): 2111828570.

    Αθήνα, 7.9.2017

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής