ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (INLIFE ΑΕΓΑ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση της παραπάνω εταιρείας ότι καταρτίστηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της υπό εκκαθάριση εταιρείας η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση σύμφωνα με το αρ. 242 ν. 4364/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους  με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης στην ιστοσελίδα www.inlife.gr. Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης ασκούνται με ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εντός σαράντα πέντε ημερών από την τρίτη  δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι την 28/01/2019 (αρ. 242 παρ. 2 ν. 4364/2016). Με τη λήξη της προθεσμίας των ανακοπών θα κοινοποιηθούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο οι απαιτήσεις που καλύπτονται από αυτό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα  τηλέφωνα: 2111828570, 2111820525, 2114111969 ή στα γραφεία της Εκκαθάρισης κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη τις ώρες 10:30 έως 13:30. Η παρούσα αποτελεί την τρίτη δημοσίευση.

Αθήνα, 14/12/2018

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ