Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

1. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΖΩΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς, για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή. Η παρούσα Πολιτική θέτει τη βάση για την επεξεργασία από τον ιστότοπό μας των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική αναφέρεται σε πληροφορίες όπως λόγου χάρη το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο. Δεν απαιτείται να παρέχετε κάποια προσωπική πληροφορία για την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

  • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
  • Νόμος 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.
     

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της ταυτοποίησής σας, προκειμένου να λάβετε γνώση της δημοσιευθείσας από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατάστασης δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό θα σας ζητηθούν διαζευτικά πληροφορίες, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο αναγγέλοντος, πατρώνυμο αναγγέλοντος, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., e-mail, IBAN, τράπεζα, αρ. πρωτοκόλλου αναγγελίας, αριθμός συμβολαίου.

Οι προσωπικές πληροφορίες, που εισάγετε για το σκοπό της ταυτοποίησής σας, δεν αποθηκεύονται και δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, π.χ. διαφημίσεις ή παρακολούθηση συχνότητας επισκεψιμότητας. Δεν καταρτίζουμε προφίλ χρήστη με τα στοιχεία, που εισάγετε, και δεν διατηρούμε ιστορικό των εισόδων σας στην κατάσταση δικαιούχων.

4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι η «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Εκκαθαριστή αυτής ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, η έδρα του οποίου είναι στην Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60.

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (D.P.O.) αυτού του ιστοτόπου είναι η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, δικηγόρος, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 238 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimopoulouf@hotmail.com, στην οποία μπορούν να επικοινωνούν τα υποκείμενα των δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αναλύονται κατωτέρω υπό 10.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαβαίνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και οποιοιδήποτε τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας. Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι λογικά απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους είχε γίνει συλλογή τους ή ανάλογα με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ή διατήρησης εγγράφων.

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση και ψευδωνυμοποίηση. Χρησιμοποιούμε συστήματα υπολογιστών με πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, τα οποία στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που μας διαβιβάζονται. Διατηρούμε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

8. ΧΡΗΣΗ Cookies ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για διάφορους σκοπούς, όπως οι εξής:

  • Ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε cookies για να εντοπίζουμε απάτες και ενδεχόμενη κατάχρηση των τοποθεσιών web μας.
  • Επιδόσεις. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για εξισορρόπηση φόρτου, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή και συνεχής λειτουργία των τοποθεσιών web.

9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, αλλά παρέχουν στοιχεία ελέγχου που σας επιτρέπουν να τα αποκλείσετε ή να τα διαγράψετε. Οι οδηγίες για τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των cookies στα προγράμματα περιήγησης μπορεί να είναι διαθέσιμες στην τεκμηρίωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων ή της βοήθειας του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Εάν επιλέξετε να κάνετε διαγραφή cookies, οι ρυθμίσεις και οι προτιμήσεις που ελέγχονται από αυτά τα cookies, θα διαγραφούν και ενδέχεται να χρειαστεί να αναδημιουργηθούν.

10. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Βελτιώνουμε συνεχώς τις δυνατότητες και λειτουργίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Λόγω αυτών των συνεχιζόμενων αλλαγών, καθώς και των αλλαγών στη νομοθεσία και στη φύση της τεχνολογίας, η τακτική μας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων ενδεχομένως να τύχει αλλαγών. Όταν απαιτηθεί να αλλάξουμε την Πολιτική μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε.

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας, να αντιταχθείτε στη χρήση τους για συγκεκριμένους σκοπούς, να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό τους ή να ζητήσετε αυτά σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες λόγω υπέρτερου εννόμου συμφέροντος ή για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν μας ζητήσετε διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεν επηρεάζεται η νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που έγινε ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή.