ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 08/02/2019 (InLife ΑΕΑΖ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 00095490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Σωτήριος Βασιλόπουλος (ΕΠΑΘ 231/1/15.5.2017 – ΦΕΚ Β/1689/15.5.2017).

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση των κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: τηλεφωνικές συσκευές, τηλεφωνικό κέντρο, εκτυπωτές, καταστροφείς εγγράφων, τηλεόραση, η/υ, πληκτρολόγια, ποντίκια, router, προτζέκτορας, επιδαπέδια ,οθόνη (πανί) ηλεκτροκινούμενη, ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου.

Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πολυθρόνες, γραφεία, ντουλάπια, καθίσματα, καθίσματα επισκεπτών, συρταριέρες, γραφεία συσκέψεων, τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπες, πάγκοι, stand, πίνακες παρουσίασης.

Γ) ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Περιλαμβάνονται: διαχωριστικά χώρου, λοιπός εξοπλισμός χώρων γραφείου, ανταλλακτικά επίπλων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έγγραφων μη Δεσμευτικών Προσφορών ενώπιον του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή ορίζεται η 18/02/2019 και των έγγραφων σφραγισμένων Δεσμευτικών Προσφορών η  28/02/2019. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 28/02/2019.

Αναλυτική περιγραφή των ως άνω προς εκποίηση κινητών, καθώς και των όρων του Διαγωνισμού, παρατίθενται σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα: www.inlife.gr.

Αθήνα, 08/02/2019

Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού Κινητών International Life ΑΕΑΖ

Λίστα εκποιούμενων κινητών International Life ΑΕΑΖ

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος International Life ΑΕΑΖ

Έντυπο Δεσμευτικής Προσφοράς International Life ΑΕΑΖ