Ανάκληση άδειας και ορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή - 17/05/2017