ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση της International Life AΕΓΑ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων που καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο και οι οποίες δεν αμφισβητούνται δικαστικώς, έχουν ήδη διαβιβαστεί σε αυτό.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι που έχουν αναρτηθεί στην Κατάσταση με «ποσό επαλήθευσης» και δεν έχουν ασκήσει ανακοπή, μπορούν να απευθύνονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο στο www.epikef.gr.

Η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων.

Αθήνα,  19.7.2019

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ