ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/1/2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιρειών INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ και ΑΕΓΑ ανακοινώνει ότι η αποσφράγιση των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του κινητού εξοπλισμού και στη συνέχεια η κατακύρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26.1.2018 και ώρα 13.30 στα γραφεία της Εκκαθάρισης (Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα).