ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ InLife ΑΕΑΖ 11/03/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000954901000 Α.Φ.M 094327788, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/1/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Σωτήριος Βασιλόπουλος (ΕΠΑΘ 231/1/15.5.2017 – ΦΕΚ Β/1689/15.5.2017).
Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:
A) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά: τηλεφωνικές συσκευές, τηλεφωνικό κέντρο, εκτυπωτές, καταστροφείς εγγράφων, τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, laptop, η/υ, πληκτρολόγια, ποντίκια, router, προτζέκτορας κ.α.
Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: πολυθρόνες, γραφεία, ντουλάπια, καθίσματα, καθίσματα επισκεπτών, καναπέδες, συρταριέρες, γραφεία συσκέψεων κ.α.
Γ) ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ενδεικτικά: καλόγεροι, επιδαπέδιες κρεμάστρες, διαχωριστικά χώρου, ιατρικά είδη, εργαλεία κ.α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα από τις 14:00 έως τις 14:30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική περιγραφή των ως άνω προς εκποίηση κινητών, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 211411969, 2114111086 και στo email: info@inlife.gr.

Αθήνα, 11/03/2022
Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκύρηξη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού

Παράρτημα I-Έντυπο Δεσμευτικής Προσφοράς

Παράρτημα II-Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης

Παράρτημα III-Κινητός εξοπλισμός