ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 22/12/2017 (InLife ΑΕΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Σωτήριος Βασιλόπουλος (ΕΠΑΘ 231/2/15.5.2017 – ΦΕΚ Β/1689/15.5.2017).

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση των κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Περιλαμβάνονται: Ένα αυτοκίνητο επιβατικό μάρκας PORSCHE CARRERA 4S του 2008 και 4 δίκυκλα (1 μισθωμένο)

Β) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: τηλεφωνικές συσκευές, τηλεφωνικό κέντρο, εκτυπωτές, καταστροφείς εγγράφων, τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, laptop, η/υ, πληκτρολόγια, ποντίκια, router, προτζέκτορας, επιδαπέδια φωτιστικά, οθόνη (πανί) ηλεκτροκινούμενη, ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου, διάφορα εργαλεία.

Γ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πολυθρόνες, γραφεία, ντουλάπια, καθίσματα, καθίσματα επισκεπτών, καναπέδες, συρταριέρες, γραφεία συσκέψεων, τραπέζια, καρέκλες, σκαμπό, ντουλάπες, πάγκοι, stand, πίνακες παρουσίασης.

Δ) ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Περιλαμβάνονται: καλόγεροι, επιδαπέδιες κρεμάστρες, διαχωριστικά χώρου, ιατρικά είδη, εργαλεία, λοιπός εξοπλισμός χώρων γραφείου, ανταλλακτικά επίπλων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έγγραφων μη Δεσμευτικών Προσφορών ενώπιον του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή ορίζεται η 10.1.2018 και των έγγραφων σφραγισμένων Δεσμευτικών Προσφορών η  22.1.2018. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 26.1.2018.

Αναλυτική περιγραφή των ως άνω προς εκποίηση κινητών, καθώς και των όρων του Διαγωνισμού, παρατίθενται στα επισυναπτόμενα έντυπα στο τέλος της σελίδας.

Αθήνα, 22.12.2017

Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κινητών ΑΕΓΑ

Λίστα εκποιούμενων κινητών International Life ΑΕΓΑ

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος International Life ΑΕΓΑ

Έντυπο Δεσμευτικής Προσφοράς International Life ΑΕΓΑ