ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Δεν συμπεριλαμβάνομαι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Τι κάνω;
Στην Κατάσταση Δικαιούχων δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει αναγγελία στην εκκαθάριση εντός των νομίμων προθεσμιών ή οι δικαιούχοι που έχουν καταχωρίσει εσφαλμένα τα στοιχεία τους και ως εκ τούτου δεν βρέθηκαν οι απαιτήσεις τους.
Επικοινωνήστε με την εκκαθάριση για να εξακριβωθεί η αιτία μη καταχώρισης.

2. Δεν συμφωνώ με το ποσό επαλήθευσης. Τι κάνω;
Το ποσό επαλήθευσης, δεν μεταβάλλεται παρά μόνον με δικαστική απόφαση. Αντιρρήσεις κατά της κατάστασης ασκούνται με ανακοπή στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εντός 45 ημερώναπό την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2019.

3. Τι σημαίνει η ένδειξη, κάλυψη Εγγυητικού ή Επικουρικού Κεφαλαίου: ΝΑΙ  - ΟΧΙ;
Η ένδειξη ΝΑΙσημαίνει ότι τα ποσά που επαληθεύονται, θα καταβληθούν από το Εγγυητικό ή το Επικουρικό Κεφάλαιο, βάσει των ορίων του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Στους ως άνω φορείς μπορείτε να απευθύνεστε μετά το πέρας της προθεσμίας των ανακοπών, στις 28.1.2019.
Η ένδειξη ΟΧΙ σημαίνει ότι τα ποσά που επαληθεύονται θα καταβληθούν σύμμετρα από την εκκαθάριση της μετά τη ρευστοποίηση μέρους ή του συνόλου της περιουσίας της. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα.

4. Τι μου χρησιμεύει ο κωδικός ταυτοποίησης;
Ο κωδικός ταυτοποίησης είναι απαραίτητος για την πιστοποίησή σας κατά τη διαδικασία της πληρωμής.

5. Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβολές των ποσών από το Εγγυητικό ή το Επικουρικό Κεφάλαιο που επαληθεύονται από την εκκαθάριση με ένδειξη «ΝΑΙ»;
Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδώσουν οι ως άνω φορείς αντίστοιχα, μετά το πέρας της προθεσμίας των ανακοπών. Ενημερωθείτε από τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα καταχώρισης.

6. Έχουν καταχωρηθεί εσφαλμένα τα προσωπικά μου στοιχεία. Τι κάνω;
Εφόσον το σφάλμα αφορά σε αναγραμματισμό, ορθογραφικό ή άλλο επουσιώδες λάθος, επικοινωνήστε με την εκκαθάριση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διόρθωση.

7. Έχει καταχωρηθεί λάθος ο λογαριασμός τραπέζης. Τι κάνω;
Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού θα σας ζητηθούν εκ νέου κατά την πληρωμή, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε, επικοινωνήστε με την εκκαθάριση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διόρθωση.

8. Επιθυμώ να μεταβληθείο λογαριασμός τράπεζας, όπου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Τι κάνω;
Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού θα σας ζητηθούν εκ νέου κατά την πληρωμή, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταβολή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

9. Συμφωνώ με το ποσό καταχώρισης στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Τι κάνω;
Αν η απαίτησή σας καλύπτεται από το Επικουρικό ή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο, θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ιστοσελίδες των ως άνω φορέων για ανακοινώσεις ή να επικοινωνήσετε με αυτούς.
Αν η απαίτησή σας, δεν καλύπτεται από τους ως άνω φορείς, θα πρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της εκκαθάρισης για σχετικές ανακοινώσεις.

10. Πληκτρολογώ τα στοιχεία μου, όπως καταχωρήθηκαν στην αναγγελία και δεν εμφανίζονται αποτελέσματα. Τι κάνω;
Σε περίπτωση που πληκτρολογείτε σωστά τα στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν και δεν βρέθηκαν αποτελέσματα με τις επιλογές αυτές, επικοινωνείτε με την εκκαθάριση για να διερευνηθεί ο λόγος μη εμφάνισης.

11. Η υπόθεσή μου είναι εκκρεμής δικαστική και εν τω μεταξύ εκδόθηκε δικαστική απόφαση; Τι κάνω;
Επικοινωνείτε με το γραφείο δικαστικού της εκκαθάρισης και γνωστοποιείτε τη δικαστική απόφαση.

Για ειδικότερες περιπτώσεις μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς στην εκκαθάριση (2130159744, 2111820525, Γραφείο Δικαστικού: 2111828570) καθημερινά από ώρα 09.00 – 15.00 ή να επισκέπτεστε τα γραφεία της (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, 6ος όροφος), κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 10.30 – 13.30.