Οικονομικά στοιχεία

International Life ΑΕΑΖ
       Οικονομικές Καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης της 15.05.2017

       Οικονομικές Καταστάσεις 1ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2018

       Οικονομικές Καταστάσεις 2ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2019

      Οικονομικές Καταστάσεις 3ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2020

       Οικονομικές Καταστάσεις 4ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2021

       Οικονομικές Καταστάσεις 5ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2022

 

International Life ΑΕΓΑ
       Οικονομικές Καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης της 15.05.2017

       Οικονομικές Καταστάσεις 1ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2018

       Οικονομικές Καταστάσεις 2ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2019

       Οικονομικές Καταστάσεις 3ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2020

       Οικονομικές Καταστάσεις 4ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2021

      Οικονομικές Καταστάσεις 5ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2022

       Οικονομικές Καταστάσεις 6ης χρήσης εκκαθάρισης της 15.05.2023