ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 08/02/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 08/02/2019 (InLife ΑΕΑΖ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 00095490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Δεν συμπεριλαμβάνομαι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Τι κάνω;
Στην Κατάσταση Δικαιούχων δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει αναγγελία στην εκκαθάριση εντός των νομίμων προθεσμιών ή οι δικαιούχοι που έχουν καταχωρίσει εσφαλμένα τα στοιχεία τους και ως εκ τούτου δεν βρέθηκαν οι απαιτήσεις τους.
Επικοινωνήστε με την εκκαθάριση για να εξακριβωθεί η αιτία μη καταχώρισης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 26/6/2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιρειών International Life ΑΕΑΖ και International Life ΑΕΓΑ κατ’ εφαρμογή του αρ. 239 παρ. 2 ν. 4364/2016 ενημερώνει τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση και λοιπούς πιστωτές της εκκαθάρισης:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ανακοινώνεται προς όλους τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση των υπό εκκαθάριση εταιρειών INTERNATIONAL LIFE AEAZ και ΑΕΓΑ ότι η 23η Μαρτίου 2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αναγγελιών.

Γίνεται υπόμνηση ότι η προθεσμία των 4 μηνών προβλέπεται στον νόμο, είναι αποσβεστική και παράταση αυτής δεν χωρεί. Ως εκ τούτου όλοι οι δικαιούχοι  (ανεξάρτητα με το εάν διεκδικούν και δικαστικώς τις απαιτήσεις τους) οφείλουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μέχρι την ως άνω ημερομηνία, άλλως υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δικαιωμάτων τους. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 29/01/2018

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε η επισυναπτόμενη  απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη. 

Ομοίως έχουν εκδοθεί αρκετές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε υποθέσεις αυτοκινητιστικών διαφορών. 

Η ασφαλιστική εκκαθάριση υπενθυμίζει ότι η υποβολή αναγγελιών εκ μέρους όλων των δικαιούχων είναι απαραίτητη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/1/2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιρειών INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ και ΑΕΓΑ ανακοινώνει ότι η αποσφράγιση των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του κινητού εξοπλισμού και στη συνέχεια η κατακύρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26.1.2018 και ώρα 13.30 στα γραφεία της Εκκαθάρισης (Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα).

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 22/12/2017 (InLife ΑΕΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδες