ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094130304 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ INLIFE AEAZ

Με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι η εταιρεία με την επωνυμία: «INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» θα διενεργήσει πρώτη προσωρινή διανομή επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής (ΚΔΑ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εκκαθάρισης (www.inlife.gr) στις 23.11.2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 643/2020

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε μία ακόμη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας αλλά και κατά του ασφαλισμένου της και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτών είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ International Life ΑΕΓΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»  εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 7 & Νεαπόλεως 2, με Α.Φ.Μ. 094130304 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία ετέθη σε ασφαλιστική εκκαθάριση δυνάμει της υπ’ αρ. 230/2/15.05.2017 αποφάσεως Ε.Π.Α.Θ. της Τραπέζης της Ελλάδος, νομίμως δημοσιευθείσας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 εδ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3/2020

Η Εκκαθάριση των εταιρειών International Life ΑΕΑΖ & International Life ΑΕΓΑ, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας και θέτοντας πρωτίστως ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ασφαλισμένων, του κοινού, των υπαλλήλων και των συνεργατών της, ανακοινώνει ότι εφεξής και μέχρι νεωτέρας, οι υπάλληλοι και συνεργάτες της, θα παρέχουν την εργασία και υπηρεσίες τους, εξ’ αποστάσεως με τηλεργασία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/01/2020 (InLife ΑΕΓΑ)

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκαν δύο ακόμη  αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες κρίνουν ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές.

Απόφαση του Αρείου Πάγου 1

Απόφαση του Αρείου Πάγου 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/08/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε η επισυναπτόμενη  απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση της International Life AΕΓΑ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων που καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο και οι οποίες δεν αμφισβητούνται δικαστικώς, έχουν ήδη διαβιβαστεί σε αυτό.

Σελίδες