ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/1/2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιρειών INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ και ΑΕΓΑ ανακοινώνει ότι η αποσφράγιση των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του κινητού εξοπλισμού και στη συνέχεια η κατακύρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26.1.2018 και ώρα 13.30 στα γραφεία της Εκκαθάρισης (Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα).

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 22/12/2017 (InLife ΑΕΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 22/12/2017 (InLife ΑΕΑΖ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 00095490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

International Life AEGA - INVITATION TO LODGE A CLAIM

International Life AEAZ - INVITATION TO LODGE A CLAIM

Σελίδες